UYGULAMALAR

Hem laboratuvar hem proseste; güvenilir ve düzenli ölçümler sadece limit değerlerine uymayı sağlamaz, örneğin oksijen ve çökeltme maddelerini de kontrol ederek enerji tasarrufu yapılmasını da sağlar.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Ölçüm istasyonları yüzey sularının kapsamlı bir şekilde izlenmesini sağlar. En gelişmiş veri transfer sistemleri cihaz durum bilgilerinin her yerden ve sürekli kullanılabilmesine olanak tanır.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Oldukça temiz oda koşulları oldukça titiz analizleri gerektirir.En düşük tuz konsantrasyonlarının ve en küçük parçacıkların bile güvenli bir şekilde saptanması ve yok edilmesi atık maliyetini azaltır.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Hem laboratuvar hem proseste; güvenilir ve düzenli ölçümler sadece limit değerlerine uymayı sağlamaz, örneğin oksijen ve çökeltme maddelerini de kontrol ederek enerji tasarrufu yapılmasını da sağlar.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Uygun ölçüm yöntemleri suyun merkezi soğutma ve ısıtma ortamı olarak kullanıldığı uygulamalarda kalitenin korunmasını sağlar. Doğru kullanıldıklarında maliyeti en aza indirmeye de yardımcı olurlar.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Palintest ürünleri laboratuar ortamında yapılan testlerle eşdeğer sonuçlar elde etmeyi kendine hedef seçmiştir. Elde edilen verilere göre ürünlerimizin laboratuarlar ile karşılaştırma testlerinde görü

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Sistematik proses içi ölçümler üretim ve tesis izlemenin temel bir parçasıdır. Çünkü zayıf noktaları olabildiğince saptamak ve ortadan kaldırmak kaynak tasarrufu sağlar ve onarım maliyetini azaltır.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Uygun analizlerle çamur yönetiminde önemli iyileştirmeler yapılabilir. Optimum konsantrasyonların sağlanması enerji, nakliye ve atık maliyetlerini azaltır.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Alkalinity, Aluminium, Ammonia, Bromine, Calcium Hardness, Chloride, Chlorine, Copper, Cyanuric Acid, Hardness, Hydrogen Peroxide, Iron, Manganese, Nitrate, Nitrite,Ozone, pH, PHMB, Phosphate, Salt

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Her endüstri alanında kullanılan ham suda bulunan maddelerin belirlenmesi önemlidir. Denge yanlışsa tesis bileşenleri zarar görebilir.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

İçme suyu şişeleme tesisleri ve şehir şebeke sularında Alüminyum'dan Çinkoya tüm kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler için portatif ve proses kontrol sistemleri ürün portföyümüzde bulunmaktadır.

Bu uygulamada kullanılabilecek ürünler

Ürün Grupları

Ürünler

Müşteri Yorumları

  • Boifilm Monitörleri Hakkında... (Mert Katar)

Tüm Yorumlar

Son Yazılar

Klor Hakkında

Cem Kahraman


08 Ekim 2019
Tarımsal Sulama Sularının Kimyası

Cem PERKDAŞ


18 Ağustos 2014
Alg ve Alg Sınıfları Hakkında

Zeynep Salihoğlu


18 Ağustos 2014