BLOG
Çevre Mühendisleri 21 Ocak 2020
YIKAMA SUYUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yıkama suyunda kimyasal konsantrasyonları ölçmenin birkaç yolu vardır, ancak sizin için hangi yöntemin uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Bu makalede, en iyi test yöntemini seçerken göz önünde bulundurmanız gereken çeşitli faktörleri özetledik....

Çevre Mühendisleri 08 Ekim 2019
Klor Hakkında

Klor, suyun dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır. Bunun amacı sudan geçebilecek hastalıkların yayılmasını önlemektir....

Çevre Mühendisleri 22 Temmuz 2019
Spa ve Havuz Suyu Testi İçin Pratik Bilgiler

...

Kimya Mühendisleri 31 Ağustos 2014
Toprak Numunesi NAsıl Alınır / Toprak Analizinin Önemi

Uygun ve ekonomik bir gübreleme, ancak toprak analiz sonucuna dayanılarak yapılabilmektedir.

Bitki besin maddelerince fakirleşen topraklara uygun bir gübreleme yapılmadığında, üzerinde tarım yapılan toprakların verimlilikleri yıldan yıla azalış gösterir. En sonunda bu topraklar tamamen verim güçlerini yitirebilirler. Bu nedenledir ki, devamlı kültüre alınmış topraklarda, verim güçlerinin arttırılması veya hiç olmazsa aynı seviyede muhafazası için, kültür bitkileri ile ve diğer doğal faktörlerle topraktan uzaklaşan bitki besin maddelerinin yeniden toprağa verilmeleri gerekmektedir. Bu işlem sırasında gübreyi toprağa en uygun zamanda, en uygun miktarda ve bitkinin isteği olan cinsten atmak gereklidir.

Uygun ve ekonomik bir gübreleme, ancak toprak laboratuarında yapılan analiz sonucuna dayanılarak yapılabilmektedir. Toprağa uygulanacak gübrenin cinsini, miktarını belirlemek için öncelikle o toprakta mevcut olan besin maddesi miktarını belirlemek gereklidir. Mevcut besin elementi belirlendikten sonra gübre tavsiyesi ona göre yapılmalıdır. Topraktaki miktarı bilmeden rastgele gübreleme yapmak çok yanlış bir uygulama şeklidir. Uygun gübre kullanımı için yapılması gerekli analizlerin doğru ve faydalı olmasının yoluda usulüne uygun toprak örneklemesinden geçer.

Topraktan bitkiler tarafından kaldırılan bitki besin maddelerine ilaveten, yağmur ve sulama suları ve erozyon ile topraktan uzaklaşan bitki besin maddelerinin gübreleme ile toprağa ilavesi için öncelikle toprak analizlerinin yapılması gereklidir. Eğer doğru bir gübreleme programı ile bu sağlanmazsa, kültür topraklarının yıldan yıla besin maddelerince fakirleşecekleri açıkça ortaya çıkar.

...

Kimya Mühendisleri 18 Ağustos 2014
Tarımsal Sulama Sularının Kimyası

Bilindiği üzere yurt genelinde tarımsal sulama suları baraj, göl, akarsu hatlarında ağırlıklı olarak sağlanmaktadır. bu alanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere Belediyeler, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve pek çok kurum sorumluluk sahibi olarak alıcı ortamlarda tarımsal sulama sularının kalite izlemesi ve korunması için projeler geliştirmektedir. 
Bu projelerin içerisinde son 9 yılda en çok ön plana çıkan proje AB (CFCU) destekli Nitrat Direktifi Projesidir. 
Bu proje genelinde 81 ilde 3000 alıcı ortamda tarımsal sulama sularının sürekli olarak kimyasal izlenmesi yapılmakta ve merkezi Ankara'da toplanmaktadır. 
Proje kapsamında tüm analiz noktalarında Palintest markalı Portatif ölçüm cihazlarımız kullanılmaktadır. 
2012 yılı itibari ile projenin 2. fazı devreye alınarak yurt genelinde daha aktif örnekleme ve analiz yapılabilmesi adına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 20 adet tır mobil laboratuvar dizayn edilmiş ve aktif çalışır duruma gelmiştir. 
Palintest ekibi olarak bu projenin resmi aktörlerinde olmak ve analiz sistemlerinin tedarikçisi olmak şirketimizi grurlandırmıştır. 

...