BLOG

BLOG DETAYI

  • Kategori : Çevre Mühendisleri
  • Yazar : Cem Kahraman
  • Tarih : 21 Ocak 2020

YIKAMA SUYUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Neden yıkama suyunu test etmemiz gerekiyor?

Yiyecek ve içecek ürünleri bir dizi temizlik ve sanitasyon sürecinden geçer. Klor, Klor Dioksit ve Perasetik Asit (PAA), yiyecek ve içecek endüstrisinde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlardır. Sistemin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için doğru dezenfektan konsantrasyonunun kullanılması önemlidir.

Doğru miktarda dezenfektan bulunduğunu doğrulamak için yıkama suyu üzerinde testler yapılır. Düzenli test olmadan, dezenfektanınızı aşırı dozda veya düşük dozda kullanıyor olabilirsiniz. Düşük doz, temizlik ve güvenliği tehlikeye atabilir ve aşırı doz, ürün kalitesini etkileyebilir ve kimyasal maliyetleri artırabilir.

1: Test sonucunun doğruluğu ve hassasiyeti

Dezenfeksiyon seviyelerini test ederken, en önemli faktör her zaman sonuçlarınızın güvenilirliğidir, böylece dezenfeksiyon işleminiz hakkında bilinçli kararlar alabilirsiniz. Güvenilir bilgilerle, operatörler kimyasallarını verimli bir şekilde kullanarak ve ürün kalitesini garanti ederek doğru önlemleri alabilirler. Bununla birlikte, test yöntemleri güvenilir olduğunu iddia etse de, gerçekten en iyi sonuçları elde ettiğimizden emin olmak için sonucun doğruluğuna ve kesinliğine bakmalıyız.

Güvenli ve kabul edilebilir bir dezenfektan seviyesi hakkında uğraşırken, doğru bir sonuç gereklidir. Yanlış veya değişken sonuçlar, operatörlerin yıkama suyunun güvenli ve doğru standartlara uygun olup olmadığını doğrulayamadıkları anlamına gelir. Yöntemin kalitesi, yöntemdeki hatalara karşı esneklik, testin basitliği ve objektifliği ile doğru sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca, verileri otomatik olarak yakalama yeteneği, gerekli aralığın dışında gösterilen test sonuçlarının düzenlenememesini veya silinememesini sağlar.

Palintest, sensör ürünlerinin laboratuvar yöntemlerine karşı harici doğrulamasını almak için İspanya'da CEBAS CSIC, İngiltere'de Campden BRI ve Çin'de SGS ile eşleşti. Palintest'in sensör teknolojisinin, laboratuvar yöntemlerine benzer derecede doğruluk ve hassasiyetle ölçümler ürettiği bulundu. Bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek için buradaki destek makalemizi okuyun. (https://www.palintest.com/content-hub/laboratory-grade-results-in-a-field-instrument/)

2: Test yönteminin izlenebilirliği

İzlenebilirlik, üreticilerin işlemlerinin ve sonuçlarının kapsamlı kayıtlarını tutmaları gerektiğinden, ürün yıkamada önemli bir faktördür. Bu, daha sonra, ürünlerin güvenliği ve uygunluğunu sağlamak için müşteriler ve düzenleyici kurumlar tarafından düzenli denetimlere tabi tutulur. Kağıt kayıtlar kaybolabilir, hasar görebilir veya yanlış sonuçları kaydedebilen idari hatalara maruz kalabilir. Kaydedilen ve değiştirilemeyen entegre veri günlükleri, tamamen güvenilir bir denetlenebilir veri izi oluşturabilir.

Kemio teknolojisi tamamen izlenebilir sonuçlar sağlar; izlenebilir, denetlenebilir bir veri kümesi sağlamak için otomatik olarak 10000 sonucun saklanması. Kemio hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz. (http://palintest.com.tr/urun/kemio-disinfection)

3: Kullanım kolaylığı

Basit, hızlı ve kolay testler daha az beceri, eğitim ve zaman gerektirir ve maliyete duyarlı bir pazardaki üreticiler için maliyet verimliliği sağlar. Daha hızlı ve kullanımı kolay teknolojilerin çalışan sayısını azalttığı bilinmektedir ve bir işletme için büyük bir maliyet tasarrufu sağlayabilir.

4: Maliyet

Maliyet, üreticiler işletme maliyetlerini azaltmak için giderek daha fazla zorlandıkları için üreticiler için önemli bir itici güçtür. Bununla birlikte, test yönteminin maliyeti göz önüne alındığında, işgücü, kimyasallar, zaman verimliliği ve yanlış sonuçların neden olduğu israf ile ilgili maliyetleri de hesaba katmak önemlidir. Ayrıca, hat boyunca etkili testler kullandığınızdan emin olarak hat kapatma veya ürün geri çağırmaları ile ilgili maliyetlerden kaçınılabilir.

5: Uygulamaya uygunluk

Test yöntemleri çalışma ortamı ve uygulamanın benzersiz su matrisi için uygun olmalıdır, bir uygulama için uygun bir yöntem olan bir diğerinde etkisiz olabilir.
Bazı yöntemler, farklı müdahalelerle temiz veya daha temiz sulara daha iyi borç verir. Ürün yıkama suyu bulanık, renkli, kabarcıklar ve askıda katı maddelerle doludur. Bu faktörler bazı test yöntemlerini etkileyebilir.
Benzer şekilde, test yöntemi uygulama ortamına uygun malzemeler kullanmalıdır; amaca uygun olmayan ekipman veya sarf malzemeleri test yönteminin pratikliğini etkiler. Bunun örnekleri, bir gıda üretim tesisinde cam eşyalar kullanılması olabilir.


BLOG RESİMLERİ