BLOG
Çevre Mühendisleri 21 Ocak 2020
YIKAMA SUYUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yıkama suyunda kimyasal konsantrasyonları ölçmenin birkaç yolu vardır, ancak sizin için hangi yöntemin uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Bu makalede, en iyi test yöntemini seçerken göz önünde bulundurmanız gereken çeşitli faktörleri özetledik....

Çevre Mühendisleri 08 Ekim 2019
Klor Hakkında

Klor, suyun dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır. Bunun amacı sudan geçebilecek hastalıkların yayılmasını önlemektir....

Çevre Mühendisleri 22 Temmuz 2019
Spa ve Havuz Suyu Testi İçin Pratik Bilgiler

...

Çevre Mühendisleri 18 Ağustos 2014
Alg ve Alg Sınıfları Hakkında

ALG NEDİR? Nemli ağaç gövdelerinden, dere, göl ve denizlere kadar çok çeşitli ortamlarda yeşil bir örtü şeklinde görülen canlılara genel olarak alg adı verilir.
Algler, Tallus adı verilen vücut yapılarına sahip, klorofil içeren, çiçeksiz vesporlu canlılardır. Algler, hareketli, hareketsiz, bir hücreli ya da koloni, dallanmış ya da dallanmamış, ipliksi, yapraksı, şeritsi, tüpsü, makroskobik ya da mikroskobik olabilir.
...